dissabte, 11 de març de 2017

SEGONA RESTAURACIÓ. BARRACA DEL TORRENT DE BARDINA. TROS DEL XIC DEL REI
Estat de la barraca abans de la restauració

  Un cop realitzats els treballs de localització i neteja de la vegetació que envolta la barraca del tros del Xic del Rei, es procedeix a la retirada de les pedres enrunades i mig despreses així com a l'extracció de les pedres fracturades, aquestes fractures són degudes a la càrrega que exerceix del pes de la pròpia estructura combinada amb el pas del temps i les inclemències meteorològiques, per tal de sanejar la nova paret exterior a construir i assegurar la longevitat de la intervenció. Treballs realitzats per en Jordi Gelabert i en Juan Pimentel.Diumenge 26 de febrer ens trobem en Jordi Gelabert, na Isa Feu, en Pere Llusà i en Gabriel Llusà per tal de dur a terme la restauració ( duració dels treballs 8:00h a 15:00)
Els treballs de restauració és realitzen en la paret exterior de la barraca, en la seva part posterior, a uns deu centímetres del fonament, l'abast de la intervenció és d'un 50% del total la paret vertical exterior; així mateix es reconstrueix el 90% del voladís, ja inexistent; es reomple amb ½ m3 de terra argilenca i pedruscall el sostre de l'estructura. En la part frontal dreta a tocar de la porta és realitza una petita intervenció, doncs és trobava esllavissada una superfície vertical de 30 x 30cm; les pedres fracturades s'aprofiten per a reomplir les cavitats entre la paret interior i exterior; a causa del no aprofitament per a la reconstrucció d'aquestes pedres malmeses, fou necessari substituir-les per pedres noves procedents d'emplaçaments propers.
Cal dir que la pedra existent és troba molt fracturada , tant en la paret externa com interna de la barraca, s'estima que no hagués aguantat sense enrunar-se completament més de dos anys. És ressenyable en aquesta construcció de pedra seca que la disposició de les pedres que formen l'arc d'entrada de la porta no formen un estricte arc d'ametlla sent així un tant peculiar.

Es replanta el sostre de la barraca amb una vintena de crespinells.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada