dimecres, 10 de maig de 2017

SISENA BARRACA RESTAURADA. SOLELL MAS DE LA FOU.CAMÍ A CAN BRUGUERA

La tècnica constructiva de la pedra seca, consisteix a col·locar, combinar i encaixar pedres, més o menys treballades i de mides diverses, sense cap altre material que les uneixi. Aquest art ancestral propi del paisatge rural català comprèn el material, una tècnica i habilitat precisa.


Els materials emprats són extrets, produïts i transformats en el lloc de construcció perquè s'han de minimitzar esforços per treure'n el màxim rendiment. 


ABANS DE LA RESTAURACIÓLa utilització de la tècnica de la pedra seca és una mostra de com l'home s'ha adaptat al seu entorn físic.


El resultat n'ha estat la construcció d'una sèrie d'edificacions, lligades sovint a l'activitat agrària, però també a altres usos, les quals han necessitat segles de perfeccionament, de transmissió de coneixements i tècniques i de creació d'un estil constructiu determinat. 

 DESPRÉS DE LA RESTAURACIÓ
 Aquesta barraca ha portat vuit matins de feina (matins de tres hores més el desplaçament).

El procediment ha estat igual que les altres, tallar els arbustos, apartar i seleccionar les pedres caigudes i, anar pujant paret.
 
Per l'arc de la porta s'ha fet un suport-model de fusta (cintra) per aguantar les pedres fins a posar l'última que ho ha clavat tot.